πορεία

 blackuroi team  Sep.25.2015

Φωτογραφίες από τα πανό και μερικά από τα συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους κατά τη διάρκεια της πορείας αλληλεγγύης στους/στις μετανάστες/τριες.

Pages